Rejestracja

  • Informacje

  • Pełna nazwa klubu
  • Ulica siedziby klubu
  • Wpisz imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych.
  • Required phone number format: +## ###-###-###
  • Konto użytkownika

  • Sugerujemy użycie skróconej wersji nazwy klubu z miejscowością, zamieniając spacje na myślniki np. abc-warszawa.
  • Link aktywacyjny oraz dalsza korespondencja będzie wysyłana na ten adres e-mail.
  • Minimum length of 6 characters.
  • Akceptuję wszystkie warunki zawarte w polityce prywatności oraz regulaminie uczestnictwa w zawodach.